.....                
  SOBAT is het officieel orgaan van VOMI-Nederland. Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Dit blad wordt zes keer per jaar uitgegeven.
..... Klik op de foto voor de inhoud van SOBAT 172 SOBAT 173 is naar de leden verstuurd  
 

Redactiecommissie :

Voorzitter /hoofdredacteur : 
Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)

Secretaris/redacteur:
E. Falck
Tel: 06-54974053
E-mail: efoss@xs4all.nl

Fotobewerking/redacteur:
A.M. Mol (zie onder bestuur)

Advertenties :
K.J. Orsel (zie onder bestuur)