Testsite VOMI

Sobat

SOBAT is het officieel orgaan van VOMI-Nederland. Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Dit blad wordt zes keer per jaar uitgegeven.

Klik op de foto voor de inhoud van SOBAT 179                         SOBAT 180 is naar onze leden verstuurd                                 

                                       

 REDACTIECOMMISSIE :
Voorzitter /hoofdredacteur :  
Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur: 
E. Falck
Tel: 06-54974053
E-mail: efoss@xs4all.nl 
Fotobewerking/redacteur: 
A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties : 
K.J. Orsel (zie onder bestuur)