VOMI Nederland

Sobat

SOBAT is het officieel orgaan van VOMI-Nederland. Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Dit blad wordt zes keer per jaar uitgegeven.

Klik op de foto voor de inhoud van SOBAT 177                             SOBAT 178 is naar onze leden verstuurd 

                                             

 REDACTIECOMMISSIE :
Voorzitter /hoofdredacteur :  
Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur: 
E. Falck
Tel: 06-54974053
E-mail: efoss@xs4all.nl 
Fotobewerking/redacteur: 
A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties : 
K.J. Orsel (zie onder bestuur)