VOMI Nederland

Sobat

SOBAT is het officieel orgaan van VOMI-Nederland. Vereniging van organisaties, waarvan de leden veteranen, oud-verzetsmensen, oud-militairen, verwanten en sympathisanten kunnen vertegenwoordigen. Dit blad wordt zes keer per jaar uitgegeven.

 SOBAT 179 is naar onze leden verstuurd                                 Klik op de foto voor de inhoud van SOBAT 178

                                       

 REDACTIECOMMISSIE :
Voorzitter /hoofdredacteur :  
Th.H.A. Rump (zie onder bestuur)
Secretaris/redacteur: 
E. Falck
Tel: 06-54974053
E-mail: efoss@xs4all.nl 
Fotobewerking/redacteur: 
A.M. Mol (zie onder bestuur)
Advertenties : 
K.J. Orsel (zie onder bestuur)